සිතිවිලි (Sithiwili)

ප්‍රයෝජනවත් කාල පරිපාලන ක්‍රමයක්

Posted in ස්ව වර්ධනය by Nalaka(නාලක) on December 3, 2007

දින සැලසුම් පිටකට උදාහරනයක්

කරන්නට වැඩ බොහෝ ඇතත්, ඒ සදහා ඇත්තේ කුඩා කාලයක් පමණයි.
කාල පරිපාලනය ලේසි දෙයක් නොවේ. ඒ සදහා සුදුසු ක්‍රම/මෙවලම් සොයා පසුගිය වසර කීපය තුල බොහෝ පොත පත කියෙව්වා. නමුත් ඒ කිසිම ක්‍රමයක් හරි ගියේ නැහැ, මේ වනතුරු …

මේ ක්‍රමය බොහොම සරළයි. ඒත් සාර්ථක එකක් බව අත්දැකීමෙන් දන්නවා …

 1. මුලින්ම දැනට කරන්නට ඇති ‍වැඩ සියල්ලේම ලැයිස්තුවක් හදනවා.
  • මෙසේ කල විට හිතට සෑහෙන සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඔලුවේ ඇති වැඩ පැත්තක තිබ්බා වාගේ …
  • ‍ගතවන කාලය අනුව, වැඩ කාණ්ඩ තුනකට බෙදෙනවා දිග (පැය 8 ට වැඩි), සාමාන්‍යය (පැය 1-8 අතර), සහ කෙටි (පැය 1 ට අඩු) වැඩ වශයෙන්.
 2. මුළු මාසය සදහාම ඇති දින කාල නිර්ණය කල සිද්ධි සදහා කාල සටහනකුත් පාව්ච්චි කරනවා.
 3. එක් එක් දිනය සැලසුම්/සටහන් කරගැනීම සදහා, ඒ4 ප්‍රමාණයේ පිටුව බැගින් පාව්ච්චි කරනවා.
  • උඩ දකුණු පැත්තේ, “ප්‍රධාන වැඩ” හා “අනෙකුත් වැඩ” සදහා ලැයිස්තු දෙකක් තිබෙනවා.
   • මේ ලැයිස්තුවල ලිවීම, දවස පටන්ගන්නා විටම කිරීම අ‍වශ්‍යය නැහැ. දවස ගතවන විට, ඒ අනුව පිරවීම ප්‍රමානවත්.
  • පිටුවේ වම් පැත්තේ, ඒ ඒ වැඩ සදහා ගතවූ කාලය වාර්තා කිරීමට සිරස් කුඩා කොටු පේලි දුසිමක් පමණ තිබෙනවා.
   • පළමු සිරස් ‍පේලි හතර “ප්‍රධාන වැඩ” සදහායි. ඊලය පේලි හතර “අනෙකුත් ‍වැ‍ඩ” සදහායි.
   • සෑම කුඩා කොටු‍වක්ම (සාමාන්‍යයෙන්) විනාඩි 15 ක් නිරූපනය කරනවා. යම් වැඩක් සදහා ගතකල කාලය ඒ සදහා ඇති‍ කොටු‍ව පිරවීමෙන් සටහන් කරන්න පුළුවනි.
   • මේ ගැන වඩා හොද අදහසක් ලබාගැනීමට මෙම පාව්ච්කරන ලද දින සැලසුම් පිට අධ්‍යයනය කරන්න.

‍වෙලාව තිබේනම් 🙂 මේ ක්‍රමය අත්හදා බලන්න … ඔබේ අත්දැකීම මටත් කියන්න…

සටහන: දින සැලසුම් පිට සදහා මුල් අදහස “ඩේව් සියා” හා “ගේන්න අමතකවූ කිරි” යන බ්ලොග් අඩවිවලින් ලබා ගත්තෙමි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: