සිතිවිලි (Sithiwili)

About me (මම ගැන)

A snap of myself in 2007 November

I am Nalaka Jayasena.
I like to describe myself primarily as a researcher and a computer professional.
I also teach and write.
I have lived in Sri Lanka my entire life and happily intend to continue to do so.
My primary interest is in the “Use and Adaptation of Information and Communication Technologies” towards national development.

මම, නාලක ජයසේන.
පර්යේෂකයෙකු හා පරිගනක වෘතිකයෙකු ලෙස මා හදුන්වා ගන්නට කැමැතියි.
ඒ වගේම, ඉගැන්වීමත් ලිවීමත් කරනවා.
මම ශ්‍රී. ලාංකාවේ වෙසෙන ශ්‍රී. ලාංකිකයෙක්.
මෙතෙක් කල් මෙන් ඉදිරියේදී ද, ඉමහත් ආසාවෙන්, ශ්‍රී. ලාංකාවේම ‍ජීවත් වීමට අදහස් කරනවා.
“පරිගනක හා තොරතුරු තාක්ෂනය ජාතික සංවර්ධනයට යොදා ගැනීම” මගේ මූලික උනන්දුව යොමුව ඇති ඉසව්වයි.

Advertisements

9 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. රොමේෂ් said, on December 2, 2007 at 3:27 pm

  ජය!
  හොඳ ආරම්භයක්.
  ඉතා සරළ වාම් ආකාරයකින් ආරම්භ කර ඇති මෙම සිත් සටහණ ගැන ඉදිරියේ වැඩි යමක් කිව හැකියි.

 2. T. Jayakody said, on December 3, 2007 at 8:51 am

  මිත්‍රය මගේ සුභපැතුම්.

  සරල වෙබ් පිටුව ගැන පැහැදී සිටිමි. වැඩියමක් කීමට ඉක්මන් වැඩි අතර මේ දෙස උනන්දුවෙන් බලා සිටිමි.

 3. සන්ජන් said, on December 13, 2007 at 9:43 am

  එල මචන් එල. ජය ශ්රි!

 4. bibomedia.com said, on March 7, 2008 at 5:17 pm

  🙂

 5. Isuru(ඉසුැ) said, on May 28, 2009 at 7:28 pm

  you are the great person…real Sri Lankan man. Wish U all the best..!

 6. lakmini said, on June 24, 2009 at 4:55 pm

  All the best… also i think u r nice & simple person..i like your nice “Sithivili”

 7. natasha ferdinans said, on July 15, 2010 at 2:13 pm

  I love it sir very much

 8. hashini said, on December 20, 2010 at 5:06 pm

  we love you sir ❤

 9. Vinod Ratnayake said, on April 26, 2015 at 6:10 am

  Nalaka I still remember our primary school days at Carey College – you were the best among our batch. All the best with your future endeavors. This is what exactly Sri Lanka needs now and I too will be joining soon the run.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: